STWÓRZ KOMIKS
O OSOBIE/OSOBACH ZASŁUGUJĄCYCH
NA MIANO SUPERBOHATERA.
NAJLEPSZE PRACE ZOSTANĄ
NAGRODZONE!